دولومیت Dolomite

دولومیت Dolomite

دارای فرمول شیمیایی CaMg(Co3)2 در سیستم هگزاگونال متبلور می‌شود ساختمان آن شبیه کلسیت است. همچنین نام نوعی سنگ رسوبی است که بیشتر از ۵۰ درصد کانی کلسیت و دولومیت دارد بطوریکه درصد دولومیت آن از کلسیت بیشتر می‌باشد. از انواع معروف آن دولومیت زین‌اسبی (saddle) است.

فرمول: CaMg(Co3)2                             سیستم: هگزاگونال                   واکنش با اسید: در اسید کلریدریک گرم می‌جوشد.

رنگ: ته رنگ صورتی گوشتی، گاهی سفید، خاکستری، سبز، قهوه‌ای یا سیاه و بی‌رنگ است.

 

خواص تشخیص: غیرقابل گداختن است. قطعات بزرگ آن در اسید کلریدریک رقیق به‌آرامی خورده می‌شود ولی در اسید کلریدریک گرم می‌جوشد دولومیت پودر شده در اسیدکلریدریک سرد به راحتی حل می‌شود. نوع کریستالین دولومیت با داشتن سطوح خمیده و رنگ صورتی گوشتی قابل تشخیص است.

پیدایش: کانی دولومیت در بیشتر نقاط دنیا یافت می‌شود. بخصوص به صورت لایه‌های رسوبی یا اینکه به صورت مرمر دولومیتی در سنگهای دگرگونی و از جایگزینی مقداری منیزیم به جای کلسیم در آهکهای اولیه دولومیت به صورت ثانویه ایجاد می‌شود. در رگه‌های هیدروترمال به خصوص در رگه‌های سرب و رویی که سنگهای آهکی را قطع کرده‌اند دیده می‌شود.

کاربرد: از سنگ خرده شده آن را برای اجزاء سیمان، سنگ ریزسازی جاده و راه‌آهن و … به عنوان کمک ذوب در ذوب، تصفیه آهن و سایر فلزات، به عنوان خنثی‌گر اسیدیته خاک و بهبود گیاهان در زمینهای کشاورزی، به عنوان منبع تهیه آهک‌، به عنوان سنگ ساختمانی، عایق‌های نسوز در مبدل‌هایی که در تولید استیلهای قلیایی کاربرد دارند بکار می‌رود.

علت نامگذاری: به افتخار شیمیدان معروف آلمانی دولومی نامگذاری شده است.